ปั๊มเค (FOILING), ปั๊มนูน (EMBOSSING), ปั๊มจม (DEBOSSING)
Nov 13, 2017
00
1. งานปั๊มเค (FOILING) เป็นลักษณะการใช้ความร้อนจากแท่นเครื่องทำให้ฟลอยด์ละลายจากพลาสติก ไปเคลือบติดบนสิ่งพิมพ์ต่างๆ การทำงานจึงต้องรอให้เครื่องร้อนก่อนจึงพร้อมทำงานได้ เครื่องประเภทนี้ จึงเรียกอีกอย่างว่า “Hot Stamp” การปั๊มเค เป็นการเพิ่มมูลค่างานพิมพ์ เช่น งานพิมพ์นามบัตร นิยมปั๊มโลโก้เคทองหรือเคทอง ทั้งแบบอื่นๆ เช่น งานพิมพ์การ์ดงานเชิญ, การ์ดแต่งงาน, ปกหนังสือ, กระดาษหัวจดหมาย, ซองจดหมาย, บัตรประกันสินค้า, โปสการ์ด เป็นต้น
ฟลอยด์ที่ส่วนใหญ่นิยมใช้ คือ สีทอง เพราะเป็นเข้ากับทุกโอกาส ส่วนสีอื่นๆ เช่น สีเงิน, น้ำเงิน, เขียว, แดง
2. งานปั๊มนูน (EMBOSSING) เป็นวิธีการขึ้นรูปกระดาษโดยการกดทับกระดาษให้นูนขึ้นได้รูปลักษณ์ตามแบบของแม่พิมพ์ที่ใช้กดทับ เป็นการเพิ่มความสวยงามโดยให้กระดาษดูมีมิติมากขึ้น เช่น ปั๊มนูนโลโก้ของนามบัตร, ตัวหนังสือบนปกหนังสือ หรือกระดาษหัวจดหมาย
3. งานปั๊มจม (DEBOSSING) เป็นการสร้างลวดลายบนปกสมุดโดยการกดทับกระดาษให้ลึกลงไปให้ได้รูปลักษณ์ตามแบบของแม่พิมพ์ที่กดทับ เป็นการทำให้บางส่วนของงานพิมพ์มีลักษณะจมลงกว่าปกติอาจเป็นรูปภาพหรือข้อความก็ได้เพื่อเน้นบริเวณนั้นๆให้สวยงามและดูมีมิติมากขึ้น เช่น ปั๊มจมโลโก้ของนามบัตร, ตัวหนังสือบนปกหนังสือ เป็นต้น

ปั๊มเค (FOILING), ปั๊มนูน (EMBOSSING), ปั๊มจม (DEBOSSING)
Related Posts